Stiftelsen Nidarosdomens Guttekor er en selvstyrt og selvstendig institusjon knyttet til Nidaros Domkirke.

Guttesang med tusen års etterklang i Nidarosdomen.
Kjerneverdier: tradisjon, ansvar, tilhørighet
— Korets misjon og kjerneverdier

Formålsparagraf

Nidarosdomens Guttekor har som formål å:

  • Fremme god kirkemusikk

  • Gi medlemmene innsikt i kirkens musikk, kultur og liturgiske liv

  • Arbeide for god fremferd og sosialt fellesskap blant medlemmene

  • Ha en sterk forankring til Nidaros domkirke gjennom deltakelse i gudstjenester, andre kirkelige anliggender og konserter

  • Gjennom opplæring å holde den kunstneriske kvalitet på et høyt internasjonalt nivå, slik at koret kan representere Nidaros domkirke, Trondheim og Norge på en god måte.

  • Arbeide for at koret har en solid og fremtidsrettet økonomi som sikrer en sunn drift og et godt grunnlag for kunstnerisk utvikling.

Les korets vedtekter her: NGK-vedtekter per 31.10.16.


Korets styre

Styreleder: Jan-Gunnar Heglund – Telefon 901 35 905 – E-post
Styremedlem: Ragnhild Jepsen (nestleder), representant for Nidaros domkirkes og Vår Frue menighetsråd
Styremedlem: Bente Sollie
Styremedlem: Eirik Larsen
Styremedlem: Mette Vestli
Styremedlem: Rolf Jarle Brøske
Styremedlem: Torill Lundgren, oppnevnt blant familiene til guttestemmene
Styremedlem: Iver Skjelvan, oppnevnt blant korets mannsstemmer


Korets ansatte

Administrativ leder
Johannes Köpple – Telefon: 482 37 672 – E-post

Kunstnerisk leder:
Bjørn Moe – Telefon: 995 05 718 – E-post

Administrasjon/ produsent:
Mona Grande Lund – Telefon: 958 71 768 – E-post