🇳🇴 Guttestemmer med 1000 års etterklang

I begynnelsen av 1100-tallet kom stenhuggere fra hele Europa til Trondheim for å bygge kirken som senere skulle bli Nidarosdomen. Munkene underviste stenhuggernes sønner i latin og religion og til gjengjeld sang guttene i messene. Dette var fødestunden for Nidarosdomens Guttekor.
I dag er Nidarosdomens Guttekor Norges eldste guttekor og viderefører denne over 900 år gamle tradisjonen med guttekorsang i Nidarosdomen i Trondheim. Her deltar koret regelmessig ved gudstjenester. Men i tillegg til å være et folkekjær liturgisk kor, har Nidarosdomens Guttekor blitt et av Europas ledende guttekor.

Les mer om Nidarosdomens Guttekor, dets rike historie og prosjekter her.

🇬🇧 Echo of a millenium

For 1000 years, our boy chorister’s voices have been filling Norway’s oldest cathedral. Today the boys carry the “Nidaros Sound” out in the world.
Since the 11th century, boy choristers have been singing in the Nidaros Cathedral in Trondheim.
Nidarosdomens Guttekor (Nidaros Cathedral Boys’ Choir) proudly continues this tradition.

Read more about the boys’ choir, it’s rich history and projects here.


Upcoming events