Som de fleste andre barne- og ungdomskor er også Nidarosdomens Guttekor delt inn i ulike nivå. Denne inndelingen sikrer at sangerne får en aldersadekvat øvelsesmengde og et tilrettelagt opplæringstilbud.

IMG_2195.jpg

Aspirantkor 1 & Aspirantkor 2

Er et introduksjonstilbud for sanginteresserte gutter i Trøndelag og arrangeres i regi av Trondheim Kommunale Kulturskole. Nye gutter tas inn hvert halvår: mer informasjon her.
I aspirantkor 1 står sangglede og grunnleggende ferdigheter på planen. I aspirantkor 2 synger guttene tostemt og lærer basisrepertoar.
Aspirantkoret har to ukentlige øvelsesøkter (45 min) og har 2-3 opptredener hver semester.

Mot slutten av hver semester prøvesynger gutter i aspirantkort 2 for opptaket i hovedkoret.

_53A6233.jpg

Fremtidskor

Består av unge gutter som er nylig tatt inn fra aspirantkor og er fullverdig del av Nidarosdomens Guttekor.
Fremtidskoret lærer samme repertoaret som konsertkoret. Gutter i fremtidskoret øver stort sett sammen med konsertkoret og får aldersadekvat gruppeundervising i sangteknikk og basisrepertoar. Fremtidskoret har tre ukentlige øvelsesøkter og har 2-3 opptredener hver semester sammen med konsertkoret.

_53A6451.jpg

Konsertkor

Korgruppen som tar seg av all hovedaktivitet, som liturgi i domkirken og opptredener i Trøndelag.
Konsertkoret består av unge gutter og voksne menn, til sammen rundt 45 gutter (9-15 år) og 25 herrestemmer, som i stor grad er tidligere guttesangere. Flere av sangerne har over 30 år bak seg i koret. Koret legger stor vekt på å beholde guttesangerne lengst mulig inn i stemmeskiftet og har etterhvert utviklet betydelig kunnskap om sang i stemmeskifteperioden.

Konsertkoret har tre ukentlige øvelsesøkter og 30-40 opptredener i året.

E48V2574.jpg

Turkoret

Består av sangere fra konsertkoret som tar seg av konsertopptrag nasjonalt og internasjonalt. Størrelsen på turkoret variierer ut ifra turens destinasjon, og turkoret settes sammen på nytt for hver tur. Nidarosdomens Guttekor drar på minst 1 tur hver semester, og mange av disse turer går til utlandet. Guttekoret inviteres regelmessig til store kirker og konsersaler i Europa, USA og Asia. Koret har blitt ekspert i å sette opp turer som både garanterer gode konserter for oppdragsgiveren og er gøy og lærerik for sangerne. Når koret er på tur har en herrestemme ansvar for to gutter og sørger for at guttene har det bra og stemmen er på topp.

_53A0786.jpg

Solistgruppen

Nidarosdomens Guttekor bruker egne solister under alle av korets konserter for å skape variasjon for kor og publikum. Å synge alene i en stor kirke eller konsertsal krever erfaring og tekniske evner som sangerne ikke lærer av sang i kor.
Solistgruppen til Nidarosdomens Guttekor består av talenterte gutter fra konsertkoret som får gruppeundervisning i repertoar og fordypning i sangteknikk. Solistgruppen kan også ta seg av mindre konsertoppdrag i inn- og utland.

Dannelse i Nidarosdomens Guttekor

Siden 1100-tallet har Nidarosdomens Guttekor vært et utviklingssted for gutter i oppvekst. Dannelse, omsorg, tilhørighet og ansvar har i alle år preget arbeid med guttene.

I dag er Nidarosdomens Guttekor en inkluderende organisasjon som jobber målrettet med opplæring og barne- og ungdomsarbeid. Over 4500 gutter har vært aktive sangere i Nidarosdomens Guttekor siden 1927.

Helt siden 1927 har Nidarosdomens Guttekor bidratt til rekruttering til det profesjonelle musikkmiljøet i Norge. Utallige artister har fått sin musikalske grunnutdanning gjennom Nidarosdomens Guttekor og dirigentene Erik Saltnessand, Ludvig Nielsen og Bjørn Moe.

Siden 2002 har Nidarosdomens Guttekor stadig og målrettet utvidet sitt barne- og ungdomsarbeid for guttene med blant annet sommerleirer og omstrukturering av den pedagogiske oppfølgingen. Denne utviklingen har ført til at koret i 2018 har åpnet «Guttekorhuset» på Pirsenteret. Guttekorhuset gir sangerne et attraktivt oppholdssted til lek, sosialisering og fritid i tillegg til øvingslokaler, undervisningsrom for en-til-en oppfølging og kontor til korets ansatte. 

Guttene øver omtrent 7,5 timer hver uke, fordelt på tre øvelser. 300 timer i året vier guttene til sangutdanningen sin og forberedelsene til konsertene, og det anser vi som et bevis på betydelig innsats for kulturlivet i Trøndelag.