Blodferske, ferske, fremtidskoret

Når gutten begynner i hovedkoret betegnes han som “blodfersk” det første semesteret. Etter det er han “fersk”. Blodferske og ferske gutter er i opplæringsfasen og blir som regel ikke med på opptredener annet enn internkonserten i juni og familiemessene på julaften.
Etter å ha sunget et helt år i hovedkoret er han del av “fremtidskoret” frem til han blir del av “konsertkoret”.
Gutter i fremtidskoret kan bli tatt med på opptredener dersom det er plass og de kan stoffet som skal synges. Konsertkoret bestider mesteparten av opptredener.


Vanskelighetsgrad

Det er stor forskjell på litteratur og tempo mellom aspirantkor og hovedkor. Derfor må hver gutt regne med en opplæringsperiode i koret. I opplæringsperioden deltar ikke gutten på gudstjenester, konserter eller turer. Opplæringsperioden kan variere fra gutt til gutt. Frem til vinterferien vil de nye gutter få gå til pausen på de fleste øvelser. Etter vinterferien vil guttene være med på alt av øvelser.

Koret har flere aktive repertoar hvert år. Vårkonsert, turer og jul. Alle gutter er med på å lære alt av repertoaret.


Øvelser

Alle øvelser er obligatoriske og starter presis. Mange gutter kommer i god tid for å leke i Guttekorhuset og treffe venner før øvelsen starter. Det er 10 min pause i øvelsen på hverdager. Ved lang fellesøvelse lørdag er det 30 min pause med servering.

Fravær

SYKEFRAVÆR meldes fra til Bjørn i god tid før øvelsen på bjorn.moe@guttekoret.no eller
995 05 718.
Alt planlagt fravær fra øvelser og opptredener må avtales direkte med Bjørn i god tid.
Sjekk alltid semesterplanen før du melder deg på andre aktiviteter.

Lørdagsøvelser med servering

På de lange fellesøvelsene på lørdager er det en halvtimes pause med servering av brus og rundstykker/boller/sjokoladekake som lages av foreldre etter tur. Velferden vil be alle familiene stille med påsmurte rundstykker, boller eller sjokolade kake etter tur. Det sendes ut informasjon, liste og oppskrifter på epost. Dersom man ikke kan ivareta sin gang, må man på eget initiativ bytte med noen andre og informere velferden.


Turer

Koret har en utstrakt turvirksomhet over hele verden og det er vanlig for koret å være på minst 2 turer hvert år. Turenes lengde varierer: 10-12 dager for lengre turer som til USA, Asia eller Europa, 3-5 dager for turer i Norden.

Vanligvis deltar ca. 55 sangere på korets turer og turneer, men antallet kan variere etter hvor turen går. Bjørn gir beskjed til hver enkelt sanger om han er tatt ut til turen, det sendes også ut liste over sangerne.

Koret har et godt fungerende omsorgssystem på turer, hvor to gutter blir fulgt opp av en voksen sanger. Koret bor ofte på hotell, men guttene kan også bli innkvartert privat.


Konserter

Bjørn gir beskjed til guttene om hvem som deltar på konserter og turer. Han velger ut ifra plass på konsertstedet, antall seter på buss/fly og ut ifra sangernes evne til å bidra til og holde ut konsertene.

Korantrekk og korkappe

Korantrekk er antrekket som er påkrevd til alle opptredener og består av hvit korgenser, svart pen bukse, svarte strømper, helsvarte sko. På korets hjemmeside, guttekoret.no/medlemssider finner dere link til bestillingsside der dere selv kan bestille profilklær med korets logo.

Korkappe deles ut ved en kappeprøve i forlengelse av en øvelse 2-3 ganger i året. Beskjed om kappeprøve kommer på epost og i semesterplanen. Det er meget viktig at dere møter på kappeprøvene for å sikre at gutten til enhver opptreden har kappe som passer. Det er ikke mulig å få tak i kappe utenom kappeprøvene. Tips på vedlikehold og vask av kappen finner dere på medlemssidene.


Utgifter

Egenandel turer

Koret betaler størstedelen utgiftene til turer, mens sangerne betaler en egenandel. Egenandelene har de siste årene variert fra kr. 0,- til kr. 6500,- (USA 12 dager).

Medlemsavgift

Årsavgift til koret på kr. 3000,- betales i slutten av august. Årsavgift inkluderer årskontingent og deltakelse på korets sommerleir på Mjuklia i august. Faktura sendes pr. Epost som kan havne i søppel-mappen.

Frivillighet i koret

All innsats hos korforeldre som engasjerer seg i koret er bygd på frivillig innsats. Velferds- og kappekomiteen legger inn utallige timers innsats hvert år for å sikre at koret har et meget godt grunnlag for sitt arbeid. Vi ber dere om å bidra der dere kan, kommunisere direkte og respektere tidsfrister og oppmøtetider i forhold til kappeprøver og lørdagsserveringer.